Dveře

Dveře VEKA Softline 70

  • Stavební hloubka 70mm
  • Součinitel prostupu tepla Uf 1.2 [W.m-2.K-1]
  • Kód výrobku SVT929

Dveře VEKA Softline 82

  • Stavební hloubka 82mm
  • Součinitel prostupu tepla Uf 1.2 [W.m-2.K-1]
  • Kód výrobku SVT6220

Příklady a vzory řešení vstupních dveří najdete na www.perito.cz